Heemkundekring Bergh

De Heemkundekring Bergh is een grote vereniging met rond de duizend leden.

De vereniging Heemkundekring Bergh is in 1983 opgericht en telt nu rond de duizend leden. Het bestuur bestond door de jaren heen, en bestaat nog steeds uit stuk voor stuk enthousiastelingen die, met een groot hart voor cultuur en historie, de kar trekken van de grootste vereniging van Montferland. Heemkundekring Bergh is een zeer actieve vereniging met verschillende werkgroepen:

-De Activiteitenwerkgroep zorgt elk jaar weer voor een gevarieerd programma op de ledenavonden/-dagen, zoals interessante lezingen en mooie excursies, de nieuwjaarsreceptie en de boerenkoolmaaltijd enz. 
-De werkgroep Archeologie van de Heemkundekring Bergh bestaat sinds 2007 en heeft de belangrijke taak om behulpzaam te zijn bij het veiligstellen van ons bodemarchief in Montferland. Daarbij is de samenwerking met de gemeente Montferland en de professionele archeologische diensten van groot belang, waarbij de historische kennis binnen de Heemkundekring Bergh soms een grote rol kan spelen.
-De dialect werkgroep: 't Begon met 'n gezellige reünie van de joorgang 1960-1966 van de laegere school uut Zeddam. Door wier natuurlek plat gepraot. En gevraog hoe 't met ons dialek in 't Barghse land now steet. En woorum de Heemkundekring Bargh gin warkgroep meer het, den zich veur onze streektaal stark mik.
Zo wier d’r in april 2014 ‘n ni-je warkgroep met 13 leden opgerich. Den besteet momenteel nog uut Gemmy Kraaijeveld, Alouis Geerling, Toon Hebing en Antoon Berentsen (veurzitter). 
-De Foto- en Filmgroep legt hedendaagse gebeurtenissen vast en brengt daarnaast geschreven geschiedenis weer tot leven door het maken van docementaires. Tevens worden mensen met een verhaal geinterviewd en wordt de video voorzien van begeleidend beeldmateriaal. 
-De werkgroep "Informatie" van de Heemkundekring Bergh verzorgt de digitale faciliteiten van de vereniging, evenals de publicitaire uitgaven, behalve Old Ni-js dat een eigen redactie heeft.
-De Midwinterhoorn werkgroep: Een midwinterhoorn is een houten blaasinstrument dat van oudsher veel bespeeld wordt in Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse Munsterland en Nedersaksen. De Heemkundekring Bergh heeft een werkgroep Midwinterhoorn. Ze maken midwinterhoorns, spelen erop en geven cursussen in het maken ervan.
-Redactie Old Ni-js: Old Ni-js is het tijdschrift van de Heemkundekring Bergh dat drie maal per jaar verschijnt. Het blad bestaat sinds 1983 en in 2018 is het voor de 100ste keer uitgekomen. Iedereen kan bijdragen aan de inhoud, zowel leden als niet-leden. 
-Veldwerkgroepen: In de verschillende kernen van de voormalige Bergh zijn "veldwerkgroepen" actief die oudheidkundig materiaal, in de ruimste zin des woords, verzamelen en documenteren.