Historische Kring Duiven-Groessen-Loo

Ook niet-leden zijn van harte welkom om de documentatie te bekijken en raadplegen.

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is opgericht door de algemene ledenvergadering op 11 december 1980.
De vereniging heeft momenteel ongeveer 300 leden/abonnees. 

Binnen de historische kring zijn diverse werkgroepen actief, voor o.a.:
- genealogie
- beeld & geluid
- documentatie

De vereniging beschikt over veel documentatie en heeft tevens een bescheiden bibliotheek. Voor wie op zoek gaat is er voldoende bewaard gebleven. 

Enkele malen per jaar wordt het periodiek "DRIEPAS" met zeer interessante artikelen uitgegeven. 

De kring is gevestigd in de OGtent, Remigiusplein 9 te Duiven. Daar worden maandelijks de vergaderingen van het bestuur en iedere woensdag de bijeenkomsten van de werkgroepen gehouden. Ook worden daar door de vereniging een aantal maal per jaar lezingen georganiseerd die in de regionale- en lokale pers worden aangekondigd. 
Kom gerust eens kijken. Ook niet-leden zijn er van harte welkom.