Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Alle registers en archieven zijn in het gebouw van het archivariaat in Doesburg te raadplegen.

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat tegenwoordig de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar (inclusief de archieven van de voormalige gemeenten Angerlo en Rijnwaarden). 

Alhoewel de originele registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten bij de gemeente zelf te vinden zijn, kunt u met behulp van de microfiches in Doesburg alle registers raadplegen. De toegangen op die registers bevinden zich te Doesburg en kunt u, deels, ook op de website van het streekarchivariaat vinden. De registers van de Burgerlijke Stand zijn zo al volledig raadpleegbaar, aan de digitale toegangen op de bevolkingsregisters wordt nog gewerkt.