Spelregels fotowedstrijd Liemers in Beeld

 • De fotowedstrijd is bedoeld voor iedereen uit de Liemers, jong en oud;
 • Foto’s kunnen tot en met 30 september worden ingezonden via info@liemersinbeeld.nl;
 • De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, maximaal formaat 8 MB, minimale afmeting 3000 px over de langste zijde);
 • Meerdere foto’s insturen is toegestaan;
 • De foto’s betreffen het leven in de Liemers;
 • Geef altijd een toelichting bij de foto;
 • Geef aan waar en wanneer de foto genomen is;
 • Geef je eigen naam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer op bij het inzenden van de foto;
 • Ben je jonger dan 18 jaar, vraag je ouders dan om toestemming om mee te doen;
 • De foto is door jou gemaakt en je hebt de rechten over de foto;
 • De deelnemer vrijwaart Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn;
 • De deelnemer vraagt toestemming aan geportretteerden en vrijwaart Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers voor claims van geportretteerden;
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en het project Liemers in Beeld. (Hieronder wordt in ieder geval verstaan: internet, sociale mediakanalen, het jaarverslag en andere publicaties die door en voor of in samenwerking met Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten etc). De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend;
 • Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen;
 • De regels van de RIVM worden aangehouden bij het fotograferen; houd een gepaste afstand bij het fotograferen, tenminste 1,5 meter.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie;
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s worden zonder commentaar gediskwalificeerd;
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht;
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;